ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/COURSES

Η εκπαίδευση Ρεφλεξολογίας προσώπου είναι μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση ,η οποία γίνεται απο τη δημιουργό της , LONE SORENSEN και δεν απαιτεί κάποια άλλη συγκεκριμένη εκπαίδευση.Όλες οι απαραίτητες γνώσεις για την εφαρμογή της, είναι μέρος της εκπαίδευσης.                              Η πιστοποίηση γίνεται από τη δημιουργό της μεθόδου και από το Ινστιτούτο της, Instituto de reflexologia facial/podal international (I.R.F.I.),Lone Sorensen Barcelona,κατόπιν εξέτασης.


Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης


Module1                                        

7 βασικά βήματα της Ρεφλεξολογίας προσώπου.
21 σημεία στο πρόσωπο για ξεχωριστή χρήση των νευροαγγείων.                                                               Αβορίγινες περιοχές/ διαδικασία ανάλυσης.                                  Περιοχές του νευρικού συστήματος. 
Συντονισμός της συνεδρίας σύμφωνα με την ανάλυση των μπλοκαρισμάτων στον ιστό του προσώπου.
Η μετάδοση νευρικών παλμών στη Ρεφλεξολογία.
Πρωτόκολλο συνεδρίας των κρανιακών νεύρων.
Πρακτική εξάσκηση.
Τεστ.


Module2

Διδασκαλία Meridianlogy/Μεσημβρινο-λογίας.                        Φιλοσοφία των μεσημβρινών της Ανατολής και του Θιβέτ, συμπεριλαμβανομένων των διακλαδώσεων και αλληλεπιδράσεών τους με περιοχές / σημεία στο πρόσωπο / κρανίο / μύες / εγκέφαλος / σώμα και ορμονικό σύστημα .                                                        Εξισορρόπηση πλέγματος.                                                            Δια χειρός πίεση στο κρανίο.                                                Πρακτική εξάσκηση.                                                                  Τεστ

.   

Module3 


Βασική και εφαρμοσμένη νευροεπιστήμη.
Τα 564 νευρολογικά σημεία στο πρόσωπο.
Συντονισμός των νευρολογικών σημείων με τη βασική θεραπεία.
Αυτόματη διέγερση με νευρολογικά σημεία.
Μυϊκή διέγερση "Castillo method".
Οπτική ανάλυση.
Πώς μπορώ να εκτελέσω την εξέταση μου.
Πρακτική εξάσκηση .
Τεστ.

Module4 


Μέθοδος Yamamoto.
Μέθοδος σύνδεσης εντέρου.
Πώς να ξεκινήσετε στην κλινική μου.
Πρακτική εξάσκηση .
Τεστ.

Module5


Θεραπεία για οξύ πόνο.
Δημιουργία πλάνου συνεδρίας.
Το πλάνο συνεδρίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο και οι μαθητές θα εκπαιδευτούν για να οργανώσουν τέλεια σχέδια για μια σειρά από συμπτώματα / διαταραχές.
Εστίαση και ανασκόπηση της ανατομίας των μυών του προσώπου.
Η ανατομία των μυών του προσώπου.
Νέα τεχνική Yamamoto.
Πρακτική εξάσκηση .
Τεστ.

Key Details  Course Content

Module1

 • 7 basic steps of facial Reflexology
 • 21 points facial individual use of neurovascular
 • Aboriginal areas / analysis process
 • Nervous system areas
 • Coordination of treatment according to analysis of blocks in the face tissue
 • The nerve impulse transmission in reflexology
 • Protocol of treatment of cranial nerves
 • Practice
 • Tests

Module2
 • Meridianlogy Teaching
 • Oriental & Tibetan meridians philosophy including their ramifications and interrelations with areas / points on the face / skull / muscles / brain/ body system and hormone system
 • Plexus balancing
 • Manual cranial puncture
 • Practical work
 • Tests


Module3

 • Basic and applied neuroscience
 • The 564 neurological points on the face
 • Coordination of neurological points with basic treatment
 • Auto-stimulation with neurological points
 • Castillo muscle stimulation
 • Visual analysis
 • How to perform my exam case
 • Practical work
 • Tests
. Module4

 • Yamamoto method
 • Link intestinal method
 • How to start on my clinic
 • Practical work
 • Tests

Module5

 • Treatment for acute pain
 • Building treatment plans
 • The treatment plan is an important tool and students will train to organize perfect plans for a number of symptoms / disorders
 • Focus on and review of the facial muscle anatomy
 • The facial muscle anatomy
 • New Yamamoto technique
 • Practical work
 • Tests


Οι φωτογραφίες,τα λογότυπα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Instituto de reflexologia facial/podal international (I.R.F.I.),Lone Sorensen Barcelona.Τα κείμενα είναι μεταφρασμένα με την άδεια,από το υλικό που παρέχει το Instituto de reflexologia facial/podal international (I.R.F.I.),Lone Sorensen Barcelona για τις συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις και μόνο , και δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε άλλη χρήση τους .Όλα τα σχέδια,πρωτόκολλα των εκπαιδεύσεων είναι παγκοσμίως πατενταρισμένα και κατοχυρωμένα από το Instituto de reflexologia facial/podal international (I.R.F.I.),Lone Sorensen Barcelona .All right reserved. Τα δικαιώματα για την Ελλάδα ,των εκπαιδεύσεων του Instituto de reflexologia facial/podal international (I.R.F.I.),Lone Sorensen Barcelona ,παρέχονται στη Σμαράγδα Χατζηγαβριήλ (www.reflexologist.eu).